Hướng dẫn 2 cách đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp.

Hướng dẫn 2 cách đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp.

Phương thức này chỉ áp dụng đối với nhóm người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 1/1/2020 đến hết 30/9/2021.

Nhằm tạo điều kiện giúp người lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo của Nghị quyết số 116/NQ-CP, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người lao động 2 cách nộp hồ sơ trực tuyến.

Phương thức này chỉ áp dụng đối với nhóm người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm. Đối với nhóm lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đơn vị sử dụng lao động sẽ chịu trách nhiệm nộp danh sách nhận hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Lao động nộp hồ sơ trực tuyến theo  2 cách: Qua ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số  hoặc trên Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nộp hồ sơ qua ứng dụng VssID:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID.

Bước 2: Chọn menu Dịch vụ công.

Bước 3: Chọn dịch vụ công Hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP (hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19).

Bước 4: Kiểm tra lại thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp (số tháng).

Bước 5: Lựa chọn hình thức nhận hỗ trợ:

- Nhận bằng tiền mặt.

- Nhận qua tài khoản, bạn chọn/điền các thông tin sau:

+ Số tài khoản của người đề nghị nhận hỗ trợ.

+ Chọn ngân hàng (chi nhánh ngân hàng).

Bước 6: Chọn Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, bấm nút Gửi.

Bước 7: Nhập mã OTP, bấm Xác nhận để gửi hồ sơ.

Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản đã đăng ký.

Bước 2: Chọn mục “Kê khai hồ sơ,” màn hình hiển thị danh sách các dịch vụ công để kê khai như sau:

Bước 3: Tại màn hình: “Danh sách thủ tục”, chọn mã thủ tục “653 - Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19” và chọn Kê khai.

Bước 4: Kê khai hồ sơ.

Thực hiện chọn “Kê khai” hệ thống sẽ kiểm tra thông tin quá trình tham gia của người lao động theo mã số bảo hiểm xã hội để hiển thị các thông tin như sau:

Chọn các giấy tờ đính kèm:

Bước 5: Nộp hồ sơ, nhập mã xác nhận như hình sau:

Nhập OTP để xác thực:

Sau khi thực hiện xác nhận thành công, hệ thống sẽ thông báo nộp hồ sơ thành công. Như vậy là hồ sơ của người lao động đã được gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội thành công.

Hướng dẫn 2 cách đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp.