Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Viettel-CA

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Viettel-CA

Sau đây CKSVietNam.vn xin hướng dẫn khách hàng cài đặt Token USB của Viettel-CA.

Bước 1 : Nếu như máy tính đang mở firefox thì bạn hãy tắt đi. Cắm USBToken của Viettel-CA vào đầu cắm USB

 

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Viettel-CA

 

Bước 2 : Sau đó ổ đĩa CD ảo sẽ xuất hiện, nháy đúp chuột vào file viettel-ca_pki_token.exe để ttiếp tục cài đặt chương trình quản lý Token.

 

 Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Viettel-CA

 

Bước 3 : Chọn Install

 

 Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Viettel-CA

 

Bước 4 : Trình duyệt Firefox sẽ tự động chạy. Trong thông báo ở trình duyệt Firefox hãy nhấn chọn Allow để USB Token Viettel tích hợp vào trình duyệt.

 

 Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Viettel-CA

 

Thông báo đăng ký Vittel-CA USB Token thành công trên trình duyệt Firefox. Sau đó hãy tắt trình duyệt và tiếp tục càu đặt.

 

 Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Viettel-CA

 

Bước 5 : Chọn Finish để kết thúc cài đặt.

 

 Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Viettel-CA

 

Cài đặt xong sẽ có logo của Viettel-ca xuất hiện:

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Viettel-CA

 

Chạy chương trình bạn có 2 cách như sau:

 

Cách 1 : Nháy đúp chuột vào logo Viettel trên Notification Bar.

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Viettel-CA

 

Cách 2 : Theo hướng dẫn:

 

Vào StartPrograms chọn Viettel-CA ->Viettel Token Manager

 

 Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Viettel-CA

 

Sau khi chạy chương trình giao diện Token của Viettel-CA sẽ hiện lên như sau:

 

 Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Viettel-CA

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số Viettel-CA