Sửa lỗi “Application Blocked Java" kê khai thuế

Sửa lỗi “Application Blocked Java" kê khai thuế

Hướng dẫn xử lý lỗi Nộp tờ khai thuế bị lỗi "Applications Blocked by Java Security"
Hay bất cứ thao tác gì bị lỗi này chỉ cần add địa chỉ trang web như hướng dẫn bên dưới. Sau đó mở lại trình duyệt là ok.

 

Bước 1: Vào Star -> Control Panel

Bước 2: Chọn thẻ Security -> Edit list -> Add -> Ra trang thuế copy địa chỉ trang thuế ( http://nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc https://nopthue.gdt.gov.vn)

Bước 3: Ctrl + V vào dòng ở mục Location -> OK

Chúc bạn thành công!

Sửa lỗi “Application Blocked Java" kê khai thuế