BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

Bảng giá đăng ký mới chữ ký số

(Giá đã bao gồm VAT)

Nhà cung cấp

1 năm

2 năm

3 năm

Viettel-CA

1.300.000 đ

1.650.000 đ

1.850.000 đ

FPT-CA

1.400.000 đ

1.900.000 đ

2.000.000 đ

VIN-CA

1.300.000 đ

1.600.000 đ

1.800.000 đ

Fast-CA

1.200.000 đ

1.500.000 đ

1.600.000 đ

Newtel-CA

1.200.000 đ

1.500.000 đ

1.600.000 đ

Vina-CA SmartSign

1.500.000 đ

1.600.000 đ

1.850.000 đ

Nacencomm CA2

1.650.000 đ

2.350.000 đ

2.600.000 đ

Bảng giá gia hạn chữ ký số

(Giá đã bao gồm VAT)

Nhà cung cấp

1 năm

2 năm

3 năm

Viettel-CA

1.000.000 đ

1.400.000 đ

1.700.000 đ

FPT-CA

1.000.000 đ

1.500.000 đ

1.800.000 đ

VIN-CA

900.000 đ

1.100.000 đ

1.200.000 đ

Fast-CA

1.000.000 đ

1.300.000 đ

1.500.000 đ

Newtel-CA

1.000.000 đ

1.300.000 đ

1.500.000 đ

Vina-CA SmartSign

1.200.000 đ

1.400.000 đ

1.600.000 đ

Nacencomm CA2

1.050.000 đ

1.950.000 đ

2.250.000 đ

Bảng giá hoá đơn điện tử VIN-HDDT
VIN-INVOICE

(Giá đã bao gồm VAT)

Gói cước

Số lượng

Giá tiền

VIN-300

300

300.000 đ

VIN-500

500

490.000 đ

VIN-1000

1000

600.000 đ

VIN-2000

2000

990.000 đ

VIN-3000

3000

1.350.000 đ

VIN-5000

5000

1.790.000 đ

VIN-10000

10000

2.990.000 đ

VIN-20000

20000

5.990.000 đ

VIN-MAX

>20000

Liên hệ

Không giới hạn thời gian sử dụng

Phần mềm không chịu thuế VAT

Phí khởi tạo ban đầu: 500.000đ

Phí dịch vụ Hoá đơn điện tử đã bao gồm:

+ Tra cứu hoá đơn offline và online

+ Tư vấn, chuẩn hoá nghiệp vụ phát sinh

+ Lưu trữ hoá đơn trong vòng 10 năm trên server cloud

+ Tích hợp với hệ thống quản trị Doanh nghiệp như: ERP, CRM, kế toán, bán hàng,…