Cách lập giấy nộp tiền thuế điện tử qua mạng 2020

Cách lập giấy nộp tiền thuế điện tử qua mạng 2020

Sau khi các bạn đã làm xong thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử chúng ta sẽ được cấp tài khoản sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử vào mail đăng ký với các thông tin:

Định danh: 0106208569 (là MST của công ty)
Mật khẩu: 1234abcxyz (là mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống)

Công việc cần làm:

+ Cắm chữ ký số vào máy tính
+ Mở 1 trong các trình duyệt: Internet Explorer (hay còn gọi là IE), Chrome, Firefox
+ Máy tính đã được kết nối internet.
+ Truy cập vào website: 
thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 1Truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer, hoặc trình duyệt Chrome
Nộp thuế điện tử


Bước 2Chọn “Doanh nghiệp”, sau đó chọn tiếp “Đăng nhập”
Đăng nhập nộp thuế

Đăng nhập tài khoản nộp thuế

Cách đăng nhập như sau:
Sử dụng tài khoản và mật khẩu của hệ thống Nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó tại website nopthue.gdt.gov.vn để đăng nhập nhưng điểm khác biệt của tên đăng nhập trên trang thuedientu so với sang nopthue là có thêm "-QL"
- Cấu trúc tên đăng nhập là: MST-QL
- Nhập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử đã có)

Chú ý: Nếu không gõ thêm "-QL" so với tài khoản trên trang nộp thuế thì khi đăng nhập vào trong sẽ không hiện thị ra ô Nộp Thuế

=> Sau khi gõ xong tên đăng nhập và mật khẩu các bạn bấm vào ô "Đăng nhập
Tại đây, nếu bạn đăng nhập trên trình duyệt Chrome và là lần đầu tiên nộp tiền thuế trên trang thuedientu thì màn hình sẽ hiện ra thông báo:

"Hiện tại máy tính của bạn chưa được cài đặt đầy đủ các công cụ để có thể thực hiện ký điện tử trên trình duyệt Google Chrome.

Bạn cần cài đặt đầy đủ các công cụ trước khi tiếp tục sử dụng trình duyệt Google Chrome để sử dụng dịch vụ thuế điện tử của Tổng cục Thuế."

Bạn cần thực hiện cài đặt các công cụ để sử dụng dịch vụ Thuế điện tử trên trình duyệt Google Chrome theo hướng dẫn từng bước tại đó
Sau khi cài đặt xong các bạn lại thực hiện đăng nhập lại như hướng dẫn tại Bước 2 bên trên.
Màn hình sẽ hiện thị ra trang chủ của trang thuế điện tử

Bước 3: chọn chức năng "Nộp thuế":
Bấm chọn chức năng nộp thuế

 

Bước 4: Chọn ngân hàng nộp thuế:
Chọn ngân hàng thực hiện nộp thuế
Các bạn thực hiện chọn ngân hàng để nộp thuế theo các bước như hình trên

Bước 5: Lập giấy nộp tiền:
Sau khi các bạn chọn xong ngân hàng, màn hình sẽ hiện thị ra giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước:
Lập giấy nộp tiền thuế

Các bạn chỉ cần tích chọn hoặc lựa chọn 3 phần như trong ảnh là xong

Các thông tin còn lại đều đã được lấy theo thông tin đăng ký của tài khoản nộp thuế điện tử từ ban đầu

Tiếp theo: Các bạn kéo xuống cuối màn hình để hoàn thành nốt giấy nộp tiền:
Chọn loại thuế cần nộp

 

* Cột "Số tờ khai/số quyết định/số thông báo": Các bạn có thể bỏ qua, không bắt buộc phải điền

* Cột 1 "Kỳ Thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo":

Các bạn tính chọn vào chọn kỳ thuế  màn hình sẽ hiện thị ra:
Chọn kỳ nộp thuế

Bước 1: Chọn kỳ nộp thuế tại cột 1

Công ty các bạn kê khai thuế theo kỳ nào thì các bạn tích chọn vào ô tương ứng

Bước 2: Điền số kỳ (tháng/quý/năm nào) cụ thể tại cột 2

Trên hình, công ty Kế Toán Thiên Ưng nộp thuế TNDN tạm tính cho quý 2 năm 2019 nên chọn
Nên tích chọn tại dòng "Nộp thuế theo quý" và cụ thể là Q2/2019

Bước 3: Ấn vào "Tiếp tục" để đưa thông tin lên giấy nộp tiền

* Cột 2 "Nội dung các khoản phải nộp vào NSNN":
Các bạn tính chọn vào chọn kỳ thuế  màn hình sẽ hiện thị ra:
Chọn loại thuế cần nộp tiền

Bước 1: Ấn vào mũi tên để hiện thị ra các loại thuế 
Bước 2: Tích vào loại thuế cần nộp tiền để chọn
Bước 3: Ấn tra cho để chọn mã nội dung kinh tế (NDKT)

Tiếp theo các bạn cần chọn mã nội dung kinh tế:
Chọn mã nội dung kinh tế

Cách chọn mã NDKT của 1 các loại thuế phổ biến như sau:
* Nếu bạn nộp thuế GTGT:

 Chọn mục 1700 - Thuế giá trị gia tăng => ấn "Tra cứu" => Chọn "1701 - Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước."

Nếu bạn nộp thuế TNDN:

Chọn mục 1050 - Thuế thu nhập doanh nghiệp => ấn "Tra cứu" => Chọn "1052  Thuế thu nhập DN của các đơn vị không hạch toán toàn ngành"

Nếu bạn nộp thuế TNCN

Chọn 1000 -  Thuế thu nhập cá nhân  ấn "Tra cứu" => Chọn 1001 - Thuế thu nhập từ tiền lương tiền công

Nếu bạn nộp thuế lệ phí Môn bài: 

Chọn 2850 - Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh -> Ấn "Tra cứu": để tìm các mã: 2862, 2863 và 2864 rồi chọn mục (bậc thuế) phù hợp với doanh nghiệp bạn

* Cột 3 "Số tiền VND": Các bạn gõ số tiền thuế phải nộp vào đây là xong (Căn cứ vào tờ khai thuế GTGT/TNCN hoặc bảng tạm tính thuế TNDN quý...)
Sau khi điền số tiền xong các bạn ấn hoàn thành, màn hình sẽ hiện thị ra giấy nộp tiền theo  Mẫu số C1- 02/NS Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
GIẤY NỘP TIỀN THUẾ ĐIỆN TỬ ĐÃ HOÀN THÀNH


Bước 6: Ký điện tử:
Nhấn nút “Ký và nộp” => Nhập số Pin rồi ấn "Chấp nhận"

Là xong

Các câu hỏi có thể bạn quan tâm:

Câu 1: Chữ kí số  được sử dụng trong Nộp thuế điện tử cho thể là chữ kí số được sử dụng Khai thuế qua mạng hay không?
Trả lời: Hoàn toàn sử dụng Chữ kí số trong NTDT và Chữ kí số sử dụng trong KTQM  giống nhau, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng hai chữ kí số khác nhau cho hai ứng dụng này, việc lựa chọn tùy thuộc vào sự lựa chọn của doanh nghiệp.

Câu 2: NNT được đăng kí sử dụng Nộp thuế điện tử tối đa với bao nhiêu Ngân hàng?
Trả lời: NNT có thể đăng kí sử dụng NTDT với tất cả các  ngân hàng đã kết nối với hệ thống của Tổng cục Thuế. 

Câu 3: NNT muốn thay đổi Số tài khoản để nộp thuế điện tử phải làm như thế nào?
Trả lời: NNT liên hệ trực tiếp với Ngân hàng nơi NNT mở tài khoản để thực hiện thay đổi số tài khoản nộp thuế điện tử. Sau đó Ngân hàng để truyền dữ liệu số tài khoản mới sang hệ thống NTDT.

Câu 4: Có thể IN Giấy nộp tiền bằng những cách nào?
Trả lời: Có thể IN Giấy nộp tiền  bằng những cách thức sau:
- Vào chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu GNT”, tìm kiếm GNT  theo tiêu chí mong muốn. Chọn “ Chi tiết” à Sử dụng chức năng IN GNT.
- Vào chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu GNT”, tìm kiếm GNT  theo tiêu chí mong muốn. Chọn “ Tải về” à Sử dụng phần mềm iTaxViewer 1.1.2 đọc file XML GNT và thực hiện IN.
- Thực hiện IN phục hồi GNT tại chi nhánh Ngân hàng nơi NNT thực hiện nộp thuế.

Câu 5: Ngày nộp thuế được cơ quan thuế chấp nhận là ngày nào?
Trả lời: Theo Thông tư 110, Ngày nộp thuế điện tử là ngày người nộp thuế hoặc người nộp thay thực hiện giao dịch trích tiền từ tài khoản của mình tại ngân hàng để nộp thuế và được ngân hàng phục vụ người nộp thuế hoặc ngân hàng phục vụ người nộp thay xác nhận giao dịch nộp thuế đã thành công.

Câu 6:  Khi thực hiện đăng kí thì NNT nhận được thông báo Lỗi “ Chữ kí NNT không hợp lệ”  thì NNT phải làm như thế nào?
Trả lời:  Khi nhận được thông báo của TCT về lỗi “Chữ kí NNT không hợp lệ” có 2 trường hợp như sau:
Trường hợp 1:  NNT đã thực hiện đăng kí với một NHTM khi thực hiện đăng kí tiếp với NHTM thứ 2 thì nhận được thông báo lỗi:
Nguyên nhân: NNT khi đăng kí NTDT với NHTM đầu tiên hệ thống đã lưu thông tin chữ kí số, khi NNT đăng kí với NHTM thứ 2 với chữ kí số khác.
Khắc phục:
 - Nếu NNT có mở tài khoản tại NHTM đầu tiên thì liên hệ với NHTM để yêu cầu NH từ chối đăng kí để NNT đăng kí lại với thông tin.
- Nếu NNT không mở tài khoản tại NHTM đầu tiên  thì liên hệ với Nhóm NTDT để hủy giao dịch đăng kí.
Trường hợp 2:  NNT thực hiện đăng kí với NHTM đầu tiên.
Nguyên nhân: Thông tin CKS hệ thống lấy tự động bên ứng dụng Khai thuế qua mạng khác với thông tin CKS mà NNT thực hiện kí điện tử.
Khắc phục: NNT thực hiện cập nhật thông tin chữ kí số để ứng dụng NTDT lấy lại thông tin chữ kí số trước khi gửi đăng kí.

Câu 7: Doanh nghiệp là chi nhánh có cần phải tham gia NTDT hay không?
Trả lời: Nếu Công ty mẹ đã nộp thay các Chi nhánh về các khoản thuế mà Chi nhánh phải nộp thì không bắt các Chi nhánh hoặc công ty con đăng ký NTĐT nữa .
Tuy nhiên cần phân biệt 2 tình huống như sau:
- Công ty mẹ nộp thuế  thay  cho công ty con hoặc chi nhánh một món nào đó thì CQT có thể tự tra cứu trên hệ thống, không cần yêu cầu DN in ra chứng minh. Nếu đơn vị nào yêu cầu thì Ngân hàng gửi danh sách cụ thể về Tổng cục để nhắc nhở Cục Thuế/Chi cục Thuế thực hiện đúng.
- Trong trường hợp nếu Chi nhánh hoặc Công ty con ngoài những khoản Công ty mẹ đã nộp thay mà còn các khoản khác phải tự nộp thì việc cơ quan Thuế đề nghị Chi nhánh hoặc Công ty con tham gia NTĐT .


Câu 8: Giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Mã CQT không hợp lệ hoặc Không tìm thấy KBNN phải xử lý như thế nào?
Trả lời: Liên hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ NTDT tại TCT theo số điện thoại 04.37689679 – 2103 hoặc email 
ntdt@gdt.gov.vn  để thông báo.
Nhóm NTDT sau khi tiếp nhận yêu cầu sẽ thông báo với Ngân hàng phát sinh lỗi và báo lại cho NNT lập lại GNT khi Ngân hàng đã bổ sung các mã thiếu.

Câu 9: Giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Tài khoản không đủ số dư NNT phải xử lý như thế nào?
Trả lời: NNT kiểm tra số dư tài khoản của DN có nằm trong những trường hợp sau:
- Số dư tài khoản của NNT sau khi trừ đi món thuế không đủ hạn mức tối thiểu Ngân hàng quy định.
- Số dư tài khoản của NNT không đủ để nộp thuế.
 Do đó NNT phải thực hiện nạp thêm tiền vào tài khoản sau đó tiến hành lập lại GNT để nộp thuế. Nộp thuế thành công khi tài khoản của NNT đảm bảo đủ số dư quy định của Ngân hang.

Câu 10: Giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” Thông tin số tài khoản khách hàng không hợp lệ NNT phải xử lý như thế nào?
Trả lời: Nguyên nhân do Số tài khoản Ngân hàng gửi cho TCT không đúng so với số tài khoản thực tế của doanh nghiệp.
- NNT liên hệ với NHTM để thông báo và yêu cầu NHTM cập nhật thông tin số tài khoản.
- Sau khi NHTM cập nhật số tài khoản, NNT thực hiện lập lại GNT

Câu 11: Tại sao đã lập Giấy nộp tiền mà Ngân hàng chưa trích nợ tài khoản và không thấy thông báo GNT của Cơ quan Thuế trả về mail?
Trả lời: NNT kiểm tra GNT tại chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu Giấy nộp tiền”. Tra cứu theo điều kiện ngày lập GNT và xem trạng thái của GNT đã lập, Trạng thái GNT thuộc 1 trong 3 trạng thái sau:
- Đã lập GNT: NNT mới thực hiện lập GNT chưa “Ký và Nộp” để gửi  đến Ngân hàng.
- NNT chọn “Chi tiết” và thực hiện “Ký và Nộp” để GNT được gửi sang Ngân hàng.

- Đã trình ký: NNT mới thực hiện trình ký GNT  chưa “Ký và Nộp” để gửi  đến Ngân hàng.
- NNT chọn “Chi tiết” và thực hiện “Ký và Nộp” để GNT được gửi sang Ngân hàng.
- Đã gửi GNT:  NNT đã thực hiện “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng, và Ngân hàng đang trong quá trình xử lý GNT,  đề nghị NNT thực hiện tra cứu GNT vào thời điểm khác.
(GNT xử lý thành công tại Ngân hàng thì tài khoản của NNT sẽ được trích nợ và có thông báo GNT của Cơ quan Thuế).

Cách lập giấy nộp tiền thuế điện tử qua mạng 2020