Cách sửa một số lỗi khi dùng chữ ký số trên Kho bạc Nhà nước (KBNN)

Cách sửa một số lỗi khi dùng chữ ký số trên Kho bạc Nhà nước (KBNN)

1. Lỗi "Không tìm thấy Chứng thư số đơn vị đã đăng ký. Yêu cầu kiểm tra lại"

Lí do: Khách hàng mới cấp lại CTS hoặc gia hạn.

Cách xử lý:  Vào Thông tin cá nhân sau đó thực hiện cập nhật chứng thư số lại trong mục Thay đổi thông tin tài khoản.

2. Lỗi xử lý dữ liệu: class.java.lang Null Pointer Exception Null

Lí do: Lỗi hệ thống KBNN

Xử lý: Nhìn tại thống kê lượt truy cập nếu không có lượt truy câp là hệ thống KBNN bị lỗi. Chờ và thực hiện lại sau.

3. Lỗi Chọn kế toán trưởng khi gửi hồ sơ lên chủ tài khoản phê duyệt mà không có thông tin người duyệt.

Lí do: Lỗi đồng bộ trên hệ thống KBNN

Xử lí: 

  • Cài lại Tools ký số của kho bạc hoặc tài bản fix trên web viettel-ca: http://viettel-ca.vn/download/soft/plugin_kbnn_cts_congcong.rar
  • Sử dụng trình duyệt Firefox mới nhất.
  • Chỉnh tham số about:config à mixed_content.block_active_content chỉnh về giá trị false trên trình duyệt Firefox.
  • CKS đã cài và không bị mờ chức năng.

4. Lỗi không xác định. Đề nghị liên hệ quản trị viên. Array index out of range: 1

Lí do: Chưa cài đặt CTS mới thời hạn 2024

Xử lý: Vào rootca.gov.vn tải cert SHA256 ứng với từng nhà mạng để cài đặt.

5. Lỗi Không tìm thấy thông tin thành viên thực hiện ký số hồ sơ. Yêu cầu liên hệ Quản trị KBNN

Lí do: Khách hàng làm đúng tất cả các bước nhưng khi ký số chọn chữ ký số mới chưa được phê duyệt.

Xử lý: Khách hàng làm đúng tất cả các bước nhưng khi ký số chọn chữ ký số mới chưa được phê duyệt.

6.  Khách hàng phê duyệt BCTC trên hệ thống hiển thị “Hệ thống ký số xử lý không thành công” 

Lí do: Do cài đặt công cụ ký số trên máy tính khách hàng chưa đúng theo yêu cầu của KBNN.

Xử lý: 

  • Cài lại Tools ký số của kho bạc hoặc tài bản fix trên web viettel-ca: http://viettel-ca.vn/download/soft/plugin_kbnn_cts_congcong.rar
  • Sử dụng trình duyệt Firefox mới nhất.
  • Chỉnh tham số about:config à mixed_content.block_active_content chỉnh về giá trị false trên trình duyệt Firefox.
  • CKS đã cài và không bị mờ chức năng.

7. Lỗi “H thng x lý li com.itempdf.text,…..: PDF header Signalture not found”


Lí do:  Nộp báo cáo định dạng file PDF không thuộc các đơn vị là Ủy ban nhân dân, ủy ban xã…

Xử lý: Lên hệ thống KBNN thực hiện tải tools offline điền thông tin sau đó kết xuất file định dạng xml và nộp lại.

8. Li xy ra trong quá trình ký s: null

Lí do: File Pdf của khách hàng bị lỗi do đặt tên file có dấu hoặc file pdf đặt trong folder có dấu.

Xử lý: Đổi tên File hoặc folder chứa tên file thành không dấu.

9. Li xy ra trong quá trình ký s Append mode requires a document without error even if recovery was posible.

Lí do: Kích thước tệp lớn.

Xử lý:  Nhân viên ký duyệt thực hiện từ chối phê duyệt sau đó kế toán thực hiện Scan lại tài liệu với độ phân giải nhỏ sau đó tạo lại hồ sơ và ký lại.

Cách sửa một số lỗi khi dùng chữ ký số trên Kho bạc Nhà nước (KBNN)