Hướng dẫn hạch toán chi phí mua chữ ký số cho doanh nghiệp

Hướng dẫn hạch toán chi phí mua chữ ký số cho doanh nghiệp

Căn cứ theo chứng chứng từ kế toán, chi phí bỏ ra để mua chữ ký số thuộc về nghiệp vụ mua thiết bị phục vụ công tác quản lý (chữ ký số) và sử dụng trong dài hạn (tầm 3 năm), có thể đưa vào công cụ dụng cụ.

Nhưng vì giá trị của chữ ký số không quá lớn nên kế toán có thể đưa danh mục này vào chi phí của bộ phận quản lý. Cụ thể, kế toán sẽ hạch toán chi phí mua chữ ký số theo bút toán sau:

Nợ TK 6428

Nợ TK1331

Có TK 111

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào cách phân bổ thời gian sử dụng của chữ ký số mà kế toán có thể hạch toán theo 2 trường hợp dưới đây

a) Hạch toán chi phí mua chữ ký số trong trường hợp phân bổ 1 lần

Trường hợp này được áp dụng khi chi phí mua chữ ký số nhỏ và doanh nghiệp muốn phân bổ hết vào 1 lần. Lúc này, kế toán sẽ ghi như sau:

Nợ TK 642

Có TK 111, 112, 113

Hoặc:

Nợ TK 133

Có TK 111, 112, 113

b) Hạch toán chi phí mua chữ ký số trường hợp phân bổ nhiều kỳ

Trường hợp chữ ký số có giá trị lớn, doanh nghiệp thấy cần thiết phải phân bổ nhiều kỳ thì kế toán cần ghi như sau:

Nợ 142, 242

Có 111, 112, 331

Hoặc:

Nợ TK 133

Có TK 111, 112, 113

Đồng thời, kế toán cũng cần xem nên phân bổ bao nhiêu kỳ để hàng tháng tính chi phí phân bổ cho mỗi tháng:

Nợ TK 642

Có TK 142, 242

(Giá trị phân bổ 1 kỳ)

* Chú ý: Với trường hợp này thì kế toán có thể khai báo chữ ký số như CCDC để được phân bổ tự động hàng tháng, giúp thuận tiện hơn trong việc theo dõi về sau.

Img Bignote (9)

 

Hướng dẫn chọn thời gian phân bổ hợp lý

Căn cứ tại Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về việc doanh nghiệp sẽ tự xác định thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ sao cho phù hợp nhất với mình. Thời gian phân bổ tối đa không quá 3 năm.

Theo chuẩn mực số 01 của chế độ kế toán thì doanh nghiệp sẽ lựa chọn thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ phù hợp dựa theo doanh thu và chi phí của mình.

Bên cạnh đó, kế toán cần cân nhắc xem công cụ, dụng cụ đó có thời gian sử dụng hữu ích trong bao lâu và doanh thu tương ứng với khi sử dụng công cụ, dụng cụ đó. Cũng theo chuẩn mực này, việc phân bổ cần căn cứ vào tính chất và mức độ của loại chi phí để lựa chọn thời gian sao cho phù hợp nhất.

Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp chữ ký số phù hợp, tiện ích để hỗ trợ làm việc thuận tiện và hiệu quả hơn, thì chữ ký số EasyCA chắc chắn là ưu tiên lựa chọn hàng đầu.