Nghe các tỉnh thành báo cáo về khó khăn khi xây dựng, ứng dụng Chính phủ điện tử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng điện thoại ngay cho một Bí thư tỉnh ủy vận động dùng ngay chữ ký số.

Cục thuế TP Hà Nội vừa công bố danh sách tham khảo các tổ chức cung cấp hoá đơn điện tử, trong đó Bkav eHoadon đứng đầu.

CKSVietNam xin tổng hợp sau đây danh sách các văn bản về hóa đơn điện tử Bộ Tài chính đã được ban hành, kể cả những văn bản đã hết hiệu lực và còn hiệu lực nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, phát hành hóa đơn đúng quy định.

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Chứng thư số lần thứ 3 đối với dịch vụ Chứng thực Chữ ký số của Viettel (Viettel CA). Do đó, Viettel triển khai chương trình cấp BỔ SUNG THỜI GIAN sử dụng chứng thư số Viettel-CA theo đúng thời hạn hợp đồng của Quý khách hàng. 

Thông báo tạm dừng ứng dụng iHTKK bảo trì hệ thống 

TIN TỨC